Raine Luomanen kunnallisvaalit 2021

Raine Luomanen

Sanoista tekoihin!

Kaupunkipoliitikko, varavaltuutettu, Kokoomus Helsinki.

Minun Helsinkini on monimuotoinen ja -sävyinen suurkaupunki. Kaupunki, jota kehitämme taitavalla suunnittelulla, rakentavassa hengessä ja osaavalla yhteistyöllä.

raine@raineluomanen.fi

Olen 46-vuotias, kaksikielinen liikkeenjohdon konsultti Munkkiniemestä. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi koiraa.

Luottamustoimia Helsingissä 2010–2021

  • Kaupunginhallituksen varajäsen
  • HUSLAB hallituksen jäsen
  • Kaupunginmuseon varapuheenjohtaja
  • Pelastuslautakunnan jäsen
  • Helsingin Leijona hallituksen jäsen
  • Kulttuuri ja vapaa-ajan lautakunnan varajäsen
  • HUS kieliohjelman ohjausryhmän jäsen

 

Nyt on aika siirtyä sanoista tekoihin!

Tulevalla vaalikaudella laitetaan prioriteetit järjestykseen, sovitaan paikallisista tarpeista ja siirrytään arvopohjaisesta keskustelusta varsinaisiin tekoihin.

Rainen asiaosaaminen, analyyttisyys ja neuvottelutaidot ovat sitä, mitä Helsingin päätöksenteko kaipaa. Raine on loistava valinta valtuustoon!

Elina Valtonen (Ex-Lepomäki)

Kansanedustaja

Todellisuus ja totuus mukaan kustannuksiin

Kaupungin kehityshankkeiden budjetit karkaavat jatkuvasti käsistä.

On tullut lähes tavaksi, että merkittävätkin hankkeet ”myydään” äänestäjille ja hyväksytään kustannuksiltaan puolet pienempinä. Kuntapoliitikoilta tulee vaatia rehellisyyttä ja poliitikkojen tulee uskaltaa vaatia lopullisia arvioita kustannuksista.

Asukas on kaiken keskellä

Palveluiden keskittäminen hankalasti saavutettaviin suuryksiköihin ei ole oikea tie.

Kokoomuslaiseen kaupunkipolitiikkaan kuuluu, että pääkaupunki koostuu elinvoimaisista ja hyvinvoivista kaupunginosista, joissa niin lapset, perheet, eläkeläiset kuin etätyöskentelevätkin viihtyvät, voivat harrastaa ja käyttää palveluita, jotka ovat helposti jokaisen saavutettavissa.

Liikennöinnin tulee sujua

Autoilu ja pysäköinti kuuluvat kaupungin ja kaupunkilaisen arkeen.

Autoliikenteen ja pysäköinnin hankaloittaminen on lopetettava. Aktiivinen ja liikkuva kaupunkilainen tarvitsee toimivat kulkuyhteydet silloinkin, kun matkustaminen tapahtuu yksityisautolla. Tahallinen tehottomuus ja sujuvan asioimisen estäminen ei ole kenenkään etu.

Verovarat käytettävä tehokkaasti

Verotulot ovat laskussa.

Meidän on huolehdittava, että kaupungin tehtävät tulevat hoidetuksi mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti pienemmällä kassalla, koska verojen korotus ei ole ratkaisu. Meidän tulee huolehtia Helsingin arvokkaasta vetovoimasta, palveluja käyttävistä kuluttajista sekä pitää kaupunkimme houkuttelevana niin lapsiperheille kuin veronmaksukykyisille asukkaille ja vanhuksillekin.

Helsingille selkeä ja johtava rooli ympäristöasioihin

Ekologisemmin maalla, merellä ja ilmassa.

Suomenlahden rannikon päästöjen vähennystalkoita vauhdittaakseen Helsingin sataman tulee velvoittaa kaikilta vierailevilta aluksilta jätevesien tyhjentämistä Suomenlahdella mereenpäästön sijasta kaupungin viemärijärjestelmään. Vanhankaupunginkosken padotus tulee purkaa ja vaelluskalojen nousu mahdollistaa. Hanasaaren hiilivoimalan poismuuttoa hiilikasoineen on vauhditettava.

Liity mukaan Facebookissa!

Share This